Disclaimer

Disclaimer voor jeugdspeelpark.winkelkarretje.com

Stichting Vrienden van het Jeugdspeelpark (Kamer van Koophandel: 24385067), hierna te noemen Vrienden Jeugspeelpark, verleent u hierbij toegang tot jeugdspeelpark.winkelkarretje.com ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Vrienden Jeugspeelpark behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Vrienden Jeugspeelpark spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Vrienden Jeugspeelpark.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Vrienden Jeugspeelpark.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Vrienden Jeugspeelpark nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Vrienden Jeugspeelpark.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Vrienden Jeugspeelpark, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd

Steun het Jeugdspeelpark

U kunt artikelen uit deze webshop doneren aan het Jeugdspeelpark. U kunt dit doen door het bedrag dat voor het artikel staat, via Ideal of overboeking over te maken op Stichting Vrienden van het Jeugdpeelpark. Een tegenprestatie zal in overleg bepaald worden en bestaat o.a. uit de (bedrijfs)naamvermelding op de website en in het park of op het artikel, indien dit kan. Mocht u het artikel zelf willen aanschaffen of als u in het bezit bent van één van de artikelen, is het ook mogelijk om op die manier het Jeugdspeelpark te steunen. U plaatst het artikel wel in het winkelmandje, kiest voor betaalwijze "Zelf kopen/schenken" en vult bij het opmerkingenveld in of u het artikel zelf koopt of in het bezit bent van het artikel. Wij nemen contact op om dit verder met u te bespreken.

Contact

078-681 43 61
jeugdspeelpark@gmail.com

Like ons